ورود  عضویت
جمعه، 10 مرداد، 1393

افتتاح سایت مرکزانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادنفراخوان شرکت آّب و فاضلاب کاشاناولویت های تحقیقاتی شرکت برق استان اصفهانطرح های تحقیقاتی سازمان فضایی ایرانصنایع شیمیایی ایران

بخشهای ویژه
.


آخرين اخبار


معرفی مرکز


مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در سال 1390 بنیان نهاده شد. این مرکز تازه بنیان که از ادغام چند مرکز پیشین بوجود آمد رسالت ایجاد ارتباط با مراکز علمی و صنعتی از یک سو و دانشگاه از سوی دیگر را برعده دارد.

 

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: