ورود  عضویت
جمعه، 1 تير، 1397


بخشهای ویژه
.نام شماره تلفنشماره نمابرشناسه ياهوشناسه جيميل
مهدی اسلامی5912986------


فرم تماس با بخشهای گوناگون مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان

  


معرفی مرکز


مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در سال 1390 بنیان نهاده شد. این مرکز تازه بنیان که از ادغام چند مرکز پیشین بوجود آمد رسالت ایجاد ارتباط با مراکز علمی و صنعتی از یک سو و دانشگاه از سوی دیگر را برعده دارد.

 

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: