ورود  عضویت
چهارشنبه، 27 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


مصوبات شورای فناوری,سه شنبه، 9 خرداد، 1391 1014admin

آیین نامه طرح تحقیقاتی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه( به سفارش دانشگاه، صنعت و یا مراکز دولتی)

: این آیین نامه به منظور ارتقا تحقیقات کاربردی و ساخت دستگاه ها و وسایل تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه در سال  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنظیم گردیده است. منظور از حمایت مالی و معنوی دانشگاه به آن دسته طرح ها گفته می شود که هزینه های پرسنلی، خرید دستگاه و وسایل آن به عهده دانشگاه می باشد و مالکیت مادی و معنوی این طرح ها مربوط به دانشگاه کاشان است.... 

1.    طرح تحقیقاتی کاربردی و ساخت به پیشنهاد روسای دانشکده ها، پژوهشکده ها (دانشگاه کاشان)، صنایع و یا مراکز دولتی اعلام و از طریق مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی مطرح می گردد و پس از تأیید توسط شورای فن آوری و ارتباطات علمی قابل اجرا می باشد.

تبصره 1: طرحهای تحقیقاتی کاربردی و ساخت که توسط روسای دانشکده ها و یا پژوهشکده ها و یا مدیران اجرایی و معاونتها پیشنهاد می گردد، بایستی نیاز محور باشد و در موارد آموزشی، ساخت تجهیزات پژوهشی و یا نیازهای دانشگاه باشد. در صورتیکه این طرحها نتواند نیازهای دانشگاه را تأمین نماید به مرکز رشد ارجاع می شود.

 

2.    مجری و همکاران طرح های فوق پس از فراخوان عمومی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه کاشان و یا در موارد خاص به پیشنهاد مدیر فن آوری و ارتباطات علمی معرفی و پس از تأیید شورای فن آوری و ارتباطات علمی انتخاب می گردد.

تبصره 2: مجری موظف به تکمیل فرم طرح های تحقیقاتی کاربردی و ساخت و  تحویل آن به مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی می باشد.

تبصره 3: در صورتیکه برای یک طرح مجریان متعدد وجود داشته باشد فرم ها را تکمیل نموده و انتخاب مجری بر اساس توانمندیها، سوابق تحقیقاتی، هزینه های اعلام شده در فرم ها توسط شورای فن آوری و ارتباطات علمی انتخاب می گردد.

تبصره 4: در صورت نیاز، مجری به دعوت مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی در شورای فن آوری و ارتباطات علمی شرکت و از توانایی انجام پروژه دفاع نماید.

 

3.        طرح های تحقیقاتی کاربردی و ساخت با تشخیص شورای فن آوری می تواند تا دو ناظر داشته باشد.

 

4.    سقف بودجه هر طرح فوق تا 000/000/200 ریال و هزینه پرسنلی آن تا سقف 30% کل مبلغ تعیین می گردد. موارد خاص در شورای فن آوری و ارتباطات علمی می تواند بررسی گردد.

تبصره 5: در صورت همکاری دانشجویان دکتری در این گونه طرح ها هزینه پرسنلی تا سقف 40% افزایش می یابد که 10% آن به دانشجویان دکتری تعلق می گیرد.

 

5.    سقف امتیاز هر طرح 10 امتیاز می باشد که برای پژوهانه و ترفیع به ازای هر 000/000/10 ریال 5/0 امتیاز و برای ارتقاء مطابق آئین نامه های مربوط امتیاز دهی می شود.

 

6.    پرداخت هزینه های سرمایه ای، مصرفی و پرسنلی مصوب طرح در صورت داشتن ناظر ( ناظرین ) پس از تأیید آنها و در غیر این صورت با تأئید مدیر فن آوری و ارتباطات علمی امکان پذیر است.

 

7.        خاتمه موقت طرحهای مرتبط با دانشگاه با ارائه گزارش و در صورت داشتن ناظر (ناظرین) با تأیید ایشان و واحد سفارش دهنده طرح می باشد.

تبصره 6: طرح های ساخت بایستی دفترجه کامل توضیحات کار ، نگهداری و ... با دستگاه را داشته باشند.

تبصره 7: کلیه طرح های تحقیقاتی کاربردی و ساخت بایستی حداقل در یک نمایشگاه به تایید مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی شرکت نماید.

 

تبصره8 : تا مرحله تحویل موقت  50% اعتبارات پرسنلی قابل پرداخت می باشد و الباقی پس از یک سال و تحویل قطعی طرح با تأیید واحد سفارش دهنده از لحاظ عملکرد مناسب و کارآیی و تأیید شورای فن آوری امکانپذیر می باشد. محاسبه امتیازات طرح نیز با تحویل قطعی انجام خواهد شد.

8.        طرحها با مراکز صنعتی و یا دولتی پس از تأیید رسمی استفاده کننده و تأیید شورای فن آوری خاتمه خواهد یافت.

 

تبصره9: این طرحها نیز بایستی گزارش نهایی داشته باشد و در صورت محرمانه بودن اطلاعات آن، طرح ها در محل خاصی نگهداری و با تأیید ریاست دانشگاه برای تعیین امتیازات ارتقاء به کمیته مربوطه انتقال و  مجدداً  بایگانی خواهد شد. مدت زمان محرمانه بودن این طرحها با نظر استفاده کننده از نتایج طرح و نظر شورای فن آوری و ارتباطات علمی تعیین و پس از مدت زمان فوق روال عادی طرحهای تحقیقاتی از لحاظ کاری را خواهد داشت.

 

9.        این آیین نامه در 9 بند و 9 تبصره در تاریخ  1/3/1391 تنظیم گردیده است. و به صورت آزمایشی برای مدت دو سال قابل اجرا می باشد.

 


منبع:

درجه 0/5 (0%) (0 رای)

بدون برچسب
لینک های اشتراکی
ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .