ورود  عضویت
چهارشنبه، 27 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


اولویت های پژوهشی کشور,فراخوان طرحهای پژوهشی,يکشنبه، 29 بهمن، 1391 1749admin

 شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور تعميق فعاليت ها و پژوهش محور كردن تصميم گيري ها  اولويت‌هاي پژوهشي خود را در قالب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی اعلام نموده است. این نهاد از دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها براي اجراي اولويت هاي پژوهشي دعوت به همكاري مي نماید.علاقه مندان به موضوعات اعلام شده می توانند در این مهم سهیم باشند. 

لیست پایان نامه های مورد حمایت شرکت ذوب آهن اصفهان

 

تحليل اثر كيفيت در غلطك هاي مصرفي در نورد هاي ذوب آهن اصفهان

1

ارزيابي كاركرد كوره بلند از نظر آناليز چدن ، سرباره و گاز

2

تأثير افزايش فشار دهانه و فشار هواي دم روي توليد كوره بلند

3

استفاده از فرآورده هاي سوخت كمكي در كوره بلند

4

فسفرزدائي و گوگرد زدائي از چدن مذاب در هنگام حمل پاتيلهاي چدن به فولادسازي

5

اقدامات موثر در مواقع اضطراري كار كوره بلند با دو كائوپر

6

تاثير افزايش اكسيژن و بخار روي توليد كوره بلند

7

تأثير افزايش مصرف گندله در كوره بلند

8

مقايسه فني و اقتصادي جايگزيني پلت به جاي آگلومره

9

پروژه استفاده از آنتراسيت در شارژ كوره بلند و جمع آوري اطلاعات و ارزيابي نتايج حاصل از آن

10

راهكار هاي عملي در جهت كاهش كك مصرفي در كوره بلند

11

تأثير كاهش خاكستر كك در توليد كوره بلند

12

تحقيق و بررسي تأثير كاهش قليايي ها در كوره بلند

13

راهكارهاي كاهش سرباره توليدي كوره بلند

14

ارزيابي تعميرات درجه 3 و 2 و 1 از نظر عملكرد فني ، اقتصادي

15

استفاده از سوختهاي كمكي در آگلومراسيون (جايگزيني كك)

16

روشهاي اپتيمم كردن ميزان سرباره در كنورتر اكسيژني

17

تعيين مشخصات فني مواد شارژي جهت تزريق پودر زغال به ميزان بالا در كوره بلند

18

مطالعه و بررسي بالا بردن عمر كاري كوره بلند ها

19

بررسي راه كارهاي كنترلي صدا در نوردهاي 650، 500، 350، 300

20

بررسي راه كارهاي حذف كدورت آب آشاميدني در قسمت پايگاه صنعتي

21

بررسي و ساخت صفحات پوشش ناوداني سيستم بارگيري بدون زنگ كوره بلند ها

22

مطالعه و بررسي استفاده از گاز كك سازي جهت احياء مستقيم

23

مطالعه و بررسي استفاده از كك 8-25 mm همراه با سنگ آهن و آگلومره به كوره بلند

24

بررسی و تحقيق در زمينه توليد چدن مذاب به روشهای غير کوره بلندی

25

بررسی و تحقيق تاثير خلوص اکسيژن بر روی راندمان توليد کنورترهاي اكسيژني

26

مطالعه و بررسی توليد کربيد آهن و روشهای استفاده از آن در کنورتر و کوره های قوس الکتريکی

27

بررسي و تحقيق در زمينه تزريق اکسيژن گرم در کوره بلند

28

بررسی و تحقيق توليد بريکت از ضايعات کنورتر جهت بازيافت آن

29

مطالعه و بررسی استفاده از اولوين و بنتونيت در شيخت آگلومره

30

تحقيق و بررسی در زمينه کيفيت و مشخصات مناسب پلت جهت شارژ کوره بلند

31

مطالعه و بررسي و ساخت دستگاه گرانوله کردن خشک سرباره کوره بلند

32

تحقيق در مورد استفاده از فولاد با پوشش مواد آلي ( پلاستيک)

33

بررسی و تحقيق استفاده از خنک کننده های مسی در بوته و مجرا کوره بلند و تأثير آن بر عمر بوته و مجرا

34

بررسي امكان توليد محصولات جانبي از سرباره

35

بررسي روشهاي بهينه كردن استحكام آگلومره

36

بررسي تخليه ته پاتيلهاي سرباره كوره بلند توسط انفجار گاز به جاي بخار آب و ضربه زدن جهت افزايش طول عمر پاتيلهاي سرباره

37

پوشش دادن سطح زبانه هاي دريچه هاي هواي گرم برج هاي گرم كننده با مواد نسوز عايق جهت افزايش طول عمر

38

تاثير دانه بندي آهك پخته، كك، سنگ آهن روي كيفيت آگلومره با توجه به شرايط مواد موجود در كشور

39

تعيين اپتيمم درصد رطوبت شارژ و تناسب آن با دانه بندي مجموعه شارژ

40

تاثير دانه بندي پاستل و دانه بندي شارژ بر روي سرعت عمودي پخت با توجه به متوسط دانه بندي شيخت آگلومراسيون ذوب آهن و مقايسه با ساير كارخانجات

41

تاثير مصرف اولوين و بنتونيت در كيفيت آگلومره

42

بررسي جايگزيني روليكهاي زيرين مخلوط كنها از نوع فلزي به نوع لاستيكي (پلي يورتان)

43

بررسي تغيير نوع سيستم پيشروي عرضي غلكطهاي خردكنهاي كك از نوع فلزي به هيدروليكي

44

استفاده از انرژي حرارتي لنت سردكنها به منظور افزايش دماي هواي كوره هاي پخت و صرفه جوئي در مصرف

45

افزايش درجه حرارت آب مصرفي در مخلوط كنهاي ثانويه با استفاده از انرژي حرارتي آگلومره

46

راهبري جامع كوره ها توسط يك سيستم خبره از لحاظ اتوماسيون سطح 2، مديريت تعمير و نگهداري كوره، محاسبات اقتصادي، مديريت توليد، هماهنگي با واحد قبلي (ريخته گري) ‌و واحد بعدي، كنترل كيفيت

47

بهينه سازي ياتاقان هاي ژورنال خط سيم سازي نورد 350 ذوب آهن اصفهان

48

بررسي راه كارهاي كنترل پراكندگي پشم شيشه دركارگاه سرباره كوره بلند

49

بررسي و انتخاب تجهيزات مناسب جهت تصفيه غبار آهك در مسير مواد كنورترها

50

بررسي و انتخاب تجهيزات مناسب جهت تصفيه غبار ميكسرهاي فولاد سازي

51

بررسي و انتخاب تجهيزات مناسب جهت تصفيه غبار مواد فرو آلياژ ها

52

بررسي و ارائه طرح جهت استفاده بهينه از چترهاي خشك كن پاتيل هاي فولاد

53

بررسي امكان افزودن كمك ذوبهاي مناسب به سرباره ميكسر جهت كنترل بازيسيته سرباره و كاهش خوردگي نسوز ميكسر (مثلاً توسط پاشش پودر آهك به داخل محوطه ميكسر)

54

اتوماسيون دمش كنورتور

55

بهبود كيفيت سرباره سطح ذوب پاتيل فولاد به صورتيكه از يك عايق حرارتي مناسبي باشد و از طرف ديگر خصوصيات متالوژيكي مورد نظر از جمله امكان جذب آخالهاي معلق ذوب بخصوص AL2O3 را داشته باشد.

56

بكارگيري تجهيز مناسب براي استفاده از نمونه بردار- حرارت گير در ذوب كنورتر

57

بكارگيري روش و تجهيز مناسب براي اندازه گيري خوردگي نسوز كنورتور (ارتفاع دمش) و اندازه گيري ضخامت آجر در حالت گرم

58

بكارگيري روش و تجهيزات مناسب بمنظور تعميرات گرم لودكاي كنورتور (مجراي تخليه)

59

تحليل اثر كيفيت در نسوز مصرفي بخشهاي مختلف

60

بررسي و تحقيق در خصوص ارائه راهكارهاي عملي در ارتباط با استفاده از برش سولفور كربن كارگاه پالايش بنزول

61

تدوين استانداردها و آيين نامه هاي طراحي و اجراي سازه هاي كامپوزيتي

62

تكنولوژي ساخت بتنهاي با مقاومت بالا ( ابر مقاومت)

63

بهينه سازي فرايند كك سازي در ارتباط با كاهش و يا بازيافت، معدوم سازي ضايعات شيميايي توليدي (قير اسيدي، برش سولفوركربن، اشلام و فوسي قطران)

64

طرح تحقيق پيرامون بازيافت لجن هاي صنعتي آگلومراسيون- فولاد سازي و لجن سيكل كثيف نورد

65

تحقيق و بررسي در مورد آگلومره برگشتي موجود در انبار شمالي و تبديل آن به دانه بندي مناسب جهت مصرف در كوره بلند

66

تحقيق و بررسي در مورد نصب محافظ بر برج خاموش كننده باطريهاي كك سازي جهت جلوگيري از فرسايش

67

برآورد امكان پذيري استفاده از انرژي (برق – آب – هواي فشرده – اكسيژن – گاز و ...) در قسمتهاي مختلف كارخانه و امكان جايگزيني انرژي هاي ارزان به جاي انرژي هاي گران

68

روشهاي تصفيه آب سيكل گردشي بخش جهت كاهش ذرات معلق و كاهش PH آب سيكل

69

مطالعه و بررسی روشهای مختلف آبياری در توسعه فضای سبز کارخانه با توجه به شرايط اقليمی آب و هوايی,کيفيت آب, خاک و تنوع و قدمت گونه های گياهی

70

روش هاي فيزيكي ، شيميايي ، ميكروبي كاهش اثرات زيست محيطي شركت

71

ارائه راهكارها و پيشنهادات در خصوص مصرف بهينه انرژي در ذوب آهن

72

تعيين مشخصات پارچه مناسب براي لباس كار مشاغل مختلف از قبيل لباس كارهاي معمولي، جوشكاري و آتشكاري (از نقطه نظر نساجي و علوم الياف)

73

فرمولاسيون كفي لاستيكي مقاوم در برابر حرارت بالا براي پوتين آتشكاري جهت استفاده بر روي سطوح داغ موجود در كارخانه بمدت 6 ماه (از نقطه نظر مهندسي شيمي و پليمر)

74

فرمولاسيون كفي لاستيكي كفش ايمني بنحوي كه بمدت يكسال در كارگاههاي مهندسي نورد كه سطوح آن به روغن هيدروليك آغشته است قابل استفاده باشد. (از نقطه نظر مهندسي شيمي و پليمر)

75

برآورد اقتصادي اجراي اتوماسيون در نقاط حادثه خيز نسبت به هزينه حوادث ايجاد شده. بعنوان مثال در فولاد سازي (دهانه زني لبه كنورتور)

76

شناسائي بهاي اپتيمم خريد فروسيليس ، فرومنگنز ، نسوز ، غلطك و .... ( داخلي و خارجي)

77

بررسي بهينه سازي ظرفيت خط توليد ، بهبود روشهاي توليد و توليد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر در شركت ذوب آهن اصفهان

78

راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده محصولات فولادي ذوب آهن اصفهان

79

چگونگي جذب سرمايه هاي خارجي و منابع اعتباري، مالي و ارزي از نهادها و بانكهاي معتبر خارجي

80

بررسي زمان معطلي و ماند ماشين آلات حمل و نقل جهت خروج محصولات در ذوب آهن اصفهان و ارائه راهكارهاي عملياتي جهت كاهش هزينه ها و مصرف سوخت

81

بررسي استراتژي توسعه صادرات و جايگاه ذوب آهن به عنوان تامين كننده نيازهاي داخلي فولاد يا توسعه صادرات محصولات فولادي

82

بكارگيري روشهاي نوين در سيستم مالي ذوب آهن بررسي تحليل بازار محصولات فولادي طي برنامه سوم و پيش بيني شرايط بازار طي برنامه چهارم توسعه

83

بررسي و تحقيق در زمينه ارائه برنامه هايي كه كارخانه با مشكل مواد اوليه مواجه نگردد.

84

بررسي زير ساخت ها و پيش نياز هاي طرح 5 ميليون تن از لحاظ انبارها ، سيستم حمل و نقل ، توزين ، حمل و نقل ريلي ، جاده اي و ايستگاه هاي تخليه و بارگيري در شركت و كشور

85

تحليل مواد اوليه فولاد در ايران ، كشورهاي منطقه ، مزيت ها و موانع و پيش بيني 10 ساله ( با توجه به نوسانات قيمت مواد اوليه و محصولات و ... )

86

تحليل امكان صادرات محصولات فولادي ايران در حال حاضر و آتي و مزيت هاي نسبي آن در مقايسه با ساير كشورها

87

تجزيه و تحليل مالي شركت و مقايسه آن با صنايع منتخب

88

تأثير پذيري صنعت فولاد بويژه ذوب آهن اصفهان از متغيرهاي اقتصادي و ساير صنايع (مثل رشد اقتصادي ، درآمد ارزي ، برنامه ها و استراتژي ها و ....)

89

جايگاه صنعت فولاد بويژه ذوب آهن اصفهان در اقتصاد ملي و ميزان تأثير گذاري آن بر ابعاد اقتصاد ملي در مقايسه با ساير صنايع ( تحليل و مقايسه شاخصهاي كلان از لحاظ رشد اقتصادي ، توسعه ، پايداري ، اشتغال زايي ، بهره وري ، سرمايه گذاري و ...)

90

تهيه ماكت از خط توليد ذوب آهن اصفهان (هم به صورت كلي و هم به صورت كارگاهي)

91

بررسي زمان معطلي و ماند ماشين آلات حمل و نقل ورودي مواد اوليه در ذوب آهن اصفهان و ارائه راهكارهاي عملياتي جهت كاهش هزينه ها و مصرف سوخت

92

تحليل بازار مصرف در ايران ، كشورهاي منطقه ، مزيت ها و موانع آن در حال حاضر و آتي ( دو تحليل 5 ساله)

93

تحليل اقتصادي مصرف زغال داخلي و خارجي در کک سازی

94

شناسائي هزينه هاي سربار تعميرات بخشهاي مختلف ذوب آهن اصفهان

95

شناسائي بهترين و جديدترين متدهاي عقد قرارداد (داخلي و بين المللي ) براي انجام امور پيمانكاري شركت

96

تحقيق در زمينه ميزان مصرف انرژی در ذوب آهن اصفهان و مقايسه آن با واحد های مشابه

97

تحليل و شناسائي اثرات وجود بهره مالي كلان سيستم بانكي داخلي بر ذوب آهن اصفهان درده سال اخير

98

تحقيق و بررسي اثرات و پي آمدهاي هزينه هاي صندوق بازنشستگي در ده سال آتي براي شركت

99

شناسائي راه كارهاي معقول و قانوني نحوه پرداخت كسورات قانوني و ماليات هاي متعلقه به نحوي كه از منابع درآمدي شركت بيش از يك بار ماليات پرداخت نگردد

100

تدوین برنامه شایستگی ها و ارزیابی قابلیت ها

101

بررسی و طراحی کانال های توزيع مناسب جهت صادرات محصولات پولادی ذوب آهن اصفهان به افغانستان و کويت و ...

102

بررسي سيستم سيستم هاي حمل و نقل پايانه ها داخلي كشور جهت تسريع در سرويس و برنامه ريزي بهتر حمل بار

103

طراحی الگوی بهينه انبار محصولات پولادی ( تخليه , چيدمان , انبارش , بارگيری و ترخيص ) در ذوب آهن اصفهان

104

كنترل صدا در بلوك هاي كارگاه اكسيژن

105

آنتروپومتري اندازه گيري ابعاد بدن پرسنل ذوب آهن از ديدگاه ارگونومي

106

-بررسي مشكلات اسكلتي و عضلاني پرسنل تايپيست ذوب آهن

107

بررسي و راه كارهاي كنترل كاهش صدا در نيروگاه حرارتي ومركزي در زمان خروج بخار

108

نقش و جايگاه فروش و بازاريابي در پاداش ماهانه و مقايسه با سازمانهاي خارجي

109

پيش بيني عرضه و تقاضاي محصولات توسط مدل هاي ديناميكي

110

مطالعه و بررسي راه اندازي مجدد برج فنل كارگاه بازيابي مواد كك سازي

111

مطالعة امكان سنجي و پيشنهاد راهكارهايي در جهت پياده سازي اثر بخش چارچوب مديريت ريسك در عرصه شركت (ERM) در شركت ذوب آهن اصفهان.

112

بررسي شرايط لازم جهت اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك

113

اندازه گيري ميزان اثربخشي واحد حسابرسي داخلي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و پيشنهاد راهكارهائي در جهت بهبود آن

114

بررسي ساختارهاي لازم جهت ايجاد حاكميت شركتي موثر در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با توجه به پذيرش شركت در بورس اوراق بهادار.

115

بررسي شرايط لازم جهت اجراي حسابري عملياتي اثربخش در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و ارايه راهكارهايي در جهت اجرايي نمودن آن

116

بررسي نقش و جايگاه واحد حسابرسي داخلي در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك و ارايه راهكارهاي لازم در جهت ايجاد/ تقويت آن در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

117

بررسي و مقايسة تطبيقي روشهاي حسابرسي داخلي با چارچوبهاي مدل تعالي سازمان (EFQM) و ارايه راهكارهايي در جهت استفاده از مدل تعالي سازمان در جهت افزايش اثربخشي روشهاي حسابرسي.

118

بررسي رويكردهاي مورد استفاده در حسابرسي مالي و عملياتي ، جايگاه ارزيابي كنترلهاي داخلي و ريسك در هريك از آنها و پيشنهاد مدل هاي فرآيندي مناسب در خصوص هر يك از آنها براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان.

119

بررسي تركيب بهينه سنگ آهن مصرفي كوره بلند ذوب آهن اصفهان با نگرش به تنوع كيفيت سنگ آهن در ايران

120

بررسي مواد كمكي مورد استفاده در كوره بلند ذوب آهن اصفهان جهت تثبيت شرايط قليايي محيط كوره بلند

121

استفاده از سنگ آهن منگنزدار با مقادير متفاوت Mn ، SiO2 و Fe در كوره بلند و آگلومراسيون ذوب آهن اصفهان

122

نقش SiO2 در فلورين مصرفي در كوره بلند و كنورتور ذوب آهن اصفهان

123

برآورد اقتصادي تاثير Fe (افزايش و كاهش) در كوره بلند و آگلومراسيونشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

124

ارائه راهکار و مدلی فرآیندي براي پیاده سازي ITIL شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

125

طراحی و پیاده سازي پورتال درون سازمانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

126

طراحی معماري اطلاعات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

127

مستندسازي و مدلسازي فرآیندهاي اصلی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

128

طراحی و مدلسازي)پایلوت( وب سایت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

129

طراحی و پیاده سازي سیستم گزارشات مدیریت موبایل ذوب آهن اصفهان

130

طراحی فریم ورك سازمان دیجیتال شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

131

بررسی و پیاده سازي استانداردهاي فناوري اطلاعات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

132

مدلسازي و راهکارهاي اجراي کسب و کار الکترونیک در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

133

اینترفیس ساده با ٍERP ذوب آهن اصفهان ویژه کاربران فولاد

134

استقرار نظام سنجش و تحلیل رضایتمندي ذینفعان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

135

طراحی شبکه وایرلس در سطح شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

136

بررسی و طراحی روشهاي حذف کاغذ و دیجیتال سازي اطلاعات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

137

طراحی و پیاده سازي کیوسک کاربران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

138

چارچوبی مبتنی بر فناوري اطلاعات براي پیاده سازي مدیریت ارتباط با مشتري شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

139

استقرار ویدئو کنفرانس در سازمان ) زیرساخت، ابزارها، متدها) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

140

راهکارهاي مدیریت تغییر در استفاده از تکنولوژي اطلاعات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

141

ارئه مدلی مبتنی بر تکنولوژي اطلاعات براي ارتقاء ERP شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

142

بررسی و راهکارهاي استفاده از قابلیتهاي پردازش ابري در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

143

بررسی راه حلهاي جامع براي پردازش دانش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

144

بررسی اثربخشی پیاده سازي سیستم os مرکزی (Pilot) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

145

بررسی و بهبود شبکه جامع شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

146

سیستمهاي داشبورد مدیریت براي ERP شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

147

پردازش هوشمند اسناد و مدارك اداري شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

148

 


منبع:

درجه 1/5 (20%) (1 رای)

بدون برچسب
لینک های اشتراکی
ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .