ورود  عضویت
چهارشنبه، 27 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


اولویت های پژوهشی کشور,فراخوان طرحهای پژوهشی,چهارشنبه، 4 ارديبهشت، 1392 673admin

66 عنوان پیشنهادی رساله دکتری در قالب  طرح پژوهانه مورد نیاز صنایع دفاع (سازمان توسعه منابع انرژی) ، جهت استفاده از توان تخصصی دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری تقدیم میگردد. 

 66 عنوان فناورانه و پیشنهادی رساله های دکتری مورد نیاز سازمان توسعه منابع انرژی ، جهت استفاده از توان تخصصی اساتید محترم و بهره برداری از ظرفیت دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری بشرح ذیل می باشد دانشجویان علاقه مند می توانند پس از انتخاب موضوع به مدیریت فناوری و ارتباطات علمی مراجعه نمایند.

فهرست عناوین رساله های دکتری (طرح پژوهانه) 
واحد پیشنهاد دهنده: سازمان توسعه منابع انرژی
رديف كد شناسايي عنوان پروژه تاریخ دريافت
1 22011011401 طراحي و ساخت سيستم هيبريدي خورشيدي و بادي با توان 5 كيلو وات 1392/1/18
2 22011011402 طراحي و ساخت ژنراتور خورشيدي 3 كيلو وات  1392/1/18
3 22011011403 طراحي كمپ سيار نظامي خورشيدي به قدرت 5 كيلو وات 1392/1/18
4 22011011404 طراحي شارژ خورشيدي جهت بيسيم و دوربين ديد در شب 1392/1/18
5 22011011405 طراحي سيستم الكتريكي آب شيرين كن خورشيدي 1000 ليتري  1392/1/18
6 22011011406 طراحي اينورتور خورشيدي متصل به شبكه با قدرت 1.5 كيلو وات 1392/1/18
7 22011011407 طراحي شارژ كنترلر mppt سيستم مستقل از شبكه 1392/1/18
8 22011011408 تهيه نمونه آزمايشگاهي سل خورشيدي منعطف 1392/1/18
9 22011011409 تهيه نمونه آزمايشگاهي سل خورشيدي خود تميز شونده 1392/1/18
10 22011011410 تعيين سيال مناسب براي استفاده در كويل زميني به منظور بهبود انتقال حرارت بين زمين و سيال در حال گردش در كويل 1392/1/18
11 22011011411 بررسي جنس لوله هاي كويل زميني به منظور بهبود انتقال حرارت بين زمين و سيال در حال گردش در كويل 1392/1/18
12 22011011412 تعيين بهترين ماده براي پر كردن كويل زميني به منظور حفظ بازده مناسب پمپ حرارتي زمين گرمايي در طول سال و بهبود انتقال حرارت بين زمين و سيال در حال گردش در كويل 1392/1/18
13 22011011413 تعيين اولويت هاي استفاده از پمپ حرارتي زمين گرمايي در مناطق مختلف ايران با توجه به شرايط اقليمي مختلف 1392/1/18
14 22011011414 بررسي مواد افزودني به سيال در حال گردش در كويل زميني به منظور بهبود انتقال حرارت و كاهش افت فشار درون لوله ها 1392/1/18
15 22011011415 تعيين ضرايب انتقال حرارت براي انواع سنگ ها و لايه هاي تشكيل دهنده ي قشر پوسته زمين انجام كار تجربي و پيشنهاد مدل براي بدست آوردن اين ضريب از داده هاي تجربي 1392/1/18
16 22011011416 بررسي فاكتورهاي موثر بر افزايش راندمان سيستم chp با محرك موتور گازسوز 1392/1/18
17 22011011417 بررسي فاكتورهاي موثر بر افزايش راندمان سيستم chp با محرك توربين گازسوز 1392/1/18
18 22011011418 بررسي استفاده از پيل هاي سوختي جهت محرك سيستم هاي chp 1392/1/18
19 22011011419 بررسي استفاده از سوخت بيومس جهت استفاده در سيستم هاي chp 1392/1/18
20 22011011420 طراحي سيستم تركيب همزمان برق و حرارت و آب شيرين كن 1392/1/18
21 22011011421 طراحي مفهومي و اوليه پره هاي توربين هاي بادي كيلو واتي و مگاواتي 1392/1/18
22 22011011422 مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي احداث نيروگاه بادي با توان هاي مختلف 1392/1/18
23 22011011423 بهينه سازي طراحي توربين هاي بادي با توجه به شرايط محيطي 1392/1/18
24 22011011424 طراحي برج توربين هاي بادي كيلوواتي و مگاواتي بر اساس منابع موجود در ايران 1392/1/18
25 22011011425 طراحي و تحليل cfd پره هاي توربينهاي بادي با ظرفيتهاي 1 تا 25 kw  1392/1/18
26 22011011426 تحليل cfd مزارع بادي در ايران  1392/1/18
27 22011011427 ساخت طراحي و تحليل استقامتي پره هاي توربين كيلوواتي(مواد و روش ساخت) 1392/1/18
28 22011011428 ساخت ژتراتور هاي مغناطيس دائم 500w تا 25kw  1392/1/18
29 22011011429 طراحي سيستمهاي كنترل توربين هاي بادي 1392/1/18
30 22011011430 بررسي كاتاليستي و سينتيكي فرايند توليد هيدروژن از ريفرمينگ بخار متانول 1392/1/18
31 22011011431 توليد هيدروژن از ريفرينگ بخار متانول در دماهاي نسبتا پايين  1392/1/18
32 22011011432 بهينه سازي توليد هيدروژن از ريفرينگ بخارمتانول با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي  1392/1/18
33 22011011433 بررسي روشهاي توليد هيدروژن قابل حمل با استفاده از تكنولوژي ميكروراكتور 1392/1/18
34 22011011434 توليد هيدروژن از طريق فتوسنتز جلبك هاي سبز 1392/1/18
35 22011011435 توليد فتوكاتاليستي هيدروژن بر پايه تركيبات نيمه رسانا 1392/1/18
36 22011011436 توليد هيدروژن از تجزيه نوري آب توسط تيتانياي نانو ساختار 1392/1/18
37 22011011437 اكسيداسيون جزئي متان جهت توليد هيدروژن 1392/1/18
38 22011011438 توليد هيدروژن از ريفرينگ گاز طبيعي ترش(تصفيه نشده) 1392/1/18
39 22011011439 از بين بردن منوكسيد كربن و تبديل آن به هيدروژن و دي اكسيد كربن توسط واكنش انتقال آب- گاز 1392/1/18
40 22011011440 ساخت الكتروليت پليمري به منظور ساخت الكترولايزر جهت تجزيه آب 1392/1/18
41 22011011441 طراحي و ساخت الكترولايزر قليايي با فشار كاري 10 بار 1392/1/18
42 22011011442 جداسازي و خالص كردن هيدروژن خروجي از الكترولايزر قليايي  1392/1/18
43 22011011443 توليد و جداسازي هيدروژن با خلوص بالا در راكتور غشايي  1392/1/18
44 22011011444 ذخيره سازي هيدروژن در مواد كربني (گرافن و نانو فيبرهاي گرافيتي) و محاسبه هزينه ها 1392/1/18
45 22011011445 بررسي تركيبات فلزي - كربني با قابليت كاتاليزوري جذب هيدروژن  1392/1/18
46 22011011446 توليد يك نمونه كربن و فعال سازي آن در دماي اتاق با ظرفيت جذب 5% هيدروژن 1392/1/18
47 22011011447 توليد كاتاليزور هيدروژن زداي فلزي در سيستم هاي ذخيره سازي مبتني بر مايعات قابل شارژ 1392/1/18
48 22011011448 بررسي روشهاي مختلف مايع سازي هيدروژن 1392/1/18
49 22011011449 طراحي و ساخت تانك ذخيره ساز هيدروژن در فشار 200 بار 1392/1/18
50 22011011450 سنتز زئوليت با سطح مخصوص بالا جهت جذب هيدروژن تا ظرفيت 6% وزني 1392/1/18
51 22011011451 بررسي و سنتز بهبود دهنده هاي مختلف جهت بهبود شرايط دمايي و فشاري جذب هيدروژن توسط كلاتريت هاي هيدرات ها 1392/1/18
52 22011011452 توليد هيدروژن از زباله هاي شهري به عنوان منبع زيست توده 1392/1/18
53 22011011453 توليد هيدروژن از فاضلاب ها و پسماندهاي صنايع غذايي  1392/1/18
54 22011011454 طراحي و ساخت سيستم خالص سازي هيدروژن به روش psa 1392/1/18
55 22011011455 خالص سازي هيدروژن توسط غشاي پالاديومي  1392/1/18
56 22011011456 طراحي و ساخت تك سل پيل سوختي اكسيد جامد 1392/1/18
57 22011011457 طراحي و ساخت صفحات دوقطبي فلزي 1392/1/18
58 22011011458 طراحي سيستم توليد اتوماتيك mea 1392/1/18
59 22011011459 ساخت تك سل پيل سوختي DAFC 1392/1/18
60 22011011460 ساخت و ارزيابي كاتاليست هاي ارزان قيمت براي پيل سوختي PEM 1392/1/18
61 22011011461 لايه نشاني كاتاليست بر روي GDL 1392/1/18
62 22011011462 ساخت سيستم GDL 1392/1/18
63 22011011463 مميزي انرژي ستاد سازمان توسعه منابع انرژي 1392/1/18
64 22011011464 مميزي انرژي صنعت شهيد درخشان 1392/1/18
65 22011011465 مميزي انرژي صنعت شهيد گوهري 1392/1/18
66 22011011466 مميزي انرژي صنعت شهيد عارفي 1392/1/18

 


منبع:

درجه 0/5 (0%) (0 رای)

بدون برچسب
لینک های اشتراکی
ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .