ورود  عضویت
چهارشنبه، 27 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


اولویت های پژوهشی کشور,فراخوان طرحهای پژوهشی,چهارشنبه، 18 دي، 1392 744admin

بانك ملي ايران به منظور تعميق فعاليت ها و پژوهش محور كردن تصميم گيري ها  اولويت‌هاي پژوهشي سال  1392 را  اعلام نموده است. اين بانك از دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها براي اجراي اولويت هاي پژوهشي دعوت به همكاري مي نمايد.

علاقه مندان به موضوعات اعلام شده مي توانند در اين مهم سهيم باشند.در صورت تمايل به همكاري پس از دريافت فرم مربوطه آن را به اداره كل مطالعات - برنامه ريزي و مديريت ريسك اين بانك به شماره 88895436-021 يا آدرس الكترونيكي stat_fin@bmi.ir ارسال نماييد.

لازم به ذكر است طرح هاي پژوهشي مرتبط با استانها بايد به اداره امورشعب بانك ملي ايران در استان مربوطه ارسال گردد .

 

 اولويت‌هاي پژوهشي بانك ملي ايران براي سال1392

الف) حوزه سازمان

1- تدوين استراتژي سازماني بانك:

تدوين استراتژي سازماني

استراتژي و اهداف حوزه‌هاي كسب و كار

استراتژي فناوري اطلاعات

ارائه مدلي براي تدوين برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي در بانك

 2- تدوين استراتژي مديريت ريسك، نظارت و بازرسي و مديريت مالي:

تدوين استراتژي نظام جامع مديريت ريسك

تدوين استراتژي مديريت مالي

تدوين استراتژي نظارت و بازرسي

 3- تحول سازماني و ارتقاء بهره‌وري:

طرح جامع بهبود سازماني و مديريت بانك

طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد وبهره وري واحدهاي صف و ستاد

طراحي سيستم جامع امنيتي (پدافند غيرعامل)

4- بازاريابي و بهبود كيفيت:

تدوين استراتژي بازاريابي بانك

تدوين استراتژي محصولات و خدمات

تدوين استراتژي ارتباط با مشتريان

استراتژي بررسي رقبا

5- تدوين استراتژي سرمايه انساني:

طرح جامع سرمايه انساني استقرار نظام مديريت دانش

 ب) حوزه فناوري اطلاعات

6- توسعه توانمندي هاي فناوري اطلاعات:

امنيت سيستم‌هاي بانكي

استقرار سيستم هسته مركزي (core banking)

بررسي سيستم‌هاي تشخيص هويت بيومتريك (Biometric) قابل استفاده در بانك‌ها با زيرساخت‌هاي موجود، بويژه در ارائه خدمات غيرحضوري از طريق پايانه‌ها و سامانه‌هاي بانكي

بررسي نحوه پياده‌سازي سيستم ERP (Enterprise Resourse Planning) در سطح بانك و به منظور گردآوري تمام داده‌ها و فرآيندهاي بانك در يك سيستم واحد

ساير موضوعات مرتبط با فعاليت بانك با تأييد شوراي پژوهشي بانك ملي ايران قابل انجام است. ________________________________________

اولويت‌هاي پژوهشي پايان‌نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد در بانك ملي ايران سال 1392

تعيين اهداف منابع و مصارف با رويكرد منطق فازي و شبكه هاي عصبي

بررسي وضعيت منابع درآمدي بانكها و تغيير پرتفوي درآمدي بانك

بررسي وضعيت منابع درآمدي بانكها و تغيير پرتفوي درآمدي بانك

بررسي و شناسايي روش هاي ارتقاي خدمات ارزي

بررسي راهكارهاي نوين و موثر وصول مطالبات

بررسي سيستم اعتبار سنجي مشتريان در مديريت ريسك و ارائه راهكار

مطالعه تطبيقي در خصوص مبارزه با پولشويي در ايران و كشورهاي ديگر

بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان براي وصول مطالبات معوق

بررسي آثار مطالبات غير جاري بر صورتهاي مالي بانك

بررسي و شناسايي تهديدات برون سازماني موثر بر افزايش مطالبات غير جاري

ارائه مدلي براي ارزيابي ميزان توسعه بانكداري الكترونيك

مطالعه تطبيقي در خصوص رتبه بندي شعب بانك ها و ارائه الگوي مناسب

ارائه مدلي براي طراحي خدمات ومحصولات بانكي براساس نيازها و انتظارات مشتريان

ارائه مدلي براي ارتباط بانك با بخش توليد و بخش دانش

استفاده ازسيستم هاي خبره در عمليات بانكي(EXPERT SYSTEM)

استفاده از سيستم‌هاي تصميم يار در عمليات بانكي (Decision Support System)

بررسي شيوه‌هاي كاربرد هو ش تجاري در بانكداري

بررسي كاربرد شبكه هاي عصبي در بانكداري

مديريت زنجيره تامين (SCM)

سيستم هاي پشتيباني گروهي (GSS)

مطالعه و تحقيق پيرامون كاربرد سيستم هاي توزيعي در بانك

بررسي روش‌هاي متداول بانكداري از طريق شبكه هاي اجتماعي

ارائه مدلي براي مديريت دارايي و بدهي و تعهدات ارزي بانك

بررسي عملكرد شعب خارج از كشور بانك ملي (مقايسه تطبيقي با ساير بانك‌هاي مستقر در آن حوزه)

شناسايي خدمات جديد بانكداري الكترونيك و بررسي امكان ارائه در بانك ملي

ارائه الگوي عملياتي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي ستادي بانك

شناسايي عوامل موثر بر انگيزش و ارتقاي بهره وري نيروي انساني

بررسي و تعيين قيمت تمام شده محصولات وخدمات بانكي به تفكيك نوع خدمت

بررسي عوامل موثر بر سپرده گذاري در نظام بانكي

بررسي تاثير توسعه بانكداري نوين و الكترونيكي بر درآمدهاي كارمزدي بانك

بررسي نحوه جذب و بكارگيري نيروي انساني در راستاي نيازهاي بانك

بررسي و ارائه الگوي يكپارچه براي استفاده از منابع فيزيكي بانك

معرفي و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري در بانك

ارائه مدلي جهت افزايش بهره وري در سازمان

مطالعه تطبيقي در خصوص مكانيزم مبادله چكها در ساير كشورها

مطالعه مدل هاي مختلف اعتبارسنجي جهت شناسايي عوامل موثر در رفتار اعتباري مشتريان

آسيب شناسي مطالبات معوق و به كارگيري اقدامات پيشگيرانه

بررسي روش‌هاي پياده سازي مديريت انرژي در بانك ملي

مقايسه تطبيقي انواع روش‌هاي هوشمندسازي ساختمان‌هاي بانك ملي ايران

بررسي ميزان بهره‌وري ناشي از اجراي طرح تمركززدايي فعاليت ها از ادارات مركزي به ادارات امور

آسيب شناسي نظام بررسي طرحها در بانك ملي و ارائه الگوي بهينه

تعيين شاخص ها و راهكارهاي نظارت اثربخش بر مصارف در بانك

بررسي مدل هاي نوين ارزيابي عملكرد شركت ها از بعد حسابرسي وكنترل هاي دقيق مالي

شيوه هاي نوين ارتقا اثربخشي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت

عوامل مؤثر بر بهبود رفتار سازماني كاركنان بانك

امكان‌سنجي به كارگيري شيوه‌هاي نوين آموزشي

بررسي عوامل رضايت مندي و وفاداري مشتريان سپرده گذار اعم از حقيقي و حقوقي

بررسي عوامل موثر بر ايجاد بانكداري شركتي و جذب سهم بيشتر

بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر جايگاه سازي positioning)) در بازار خدمات مالي

بررسي تاثير عوامل محسوس فيزيكي بر كيفيت خدمات بانكي

بررسي عوامل موثر بر ايجاد تصوير ذهني مثبت

سنجش ميزان اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي و تبليغات بانك بر وفاداري مشتريان

بررسي ميزان كيفيت خدمات الكترونيكي در ارتقا سطح ارتباط با مشتريان

بررسي ميزان اثر بخشي خدمات الكترونيكي در جذب و حفظ مشتريان

بررسي عوامل رفتاري كاركنان در ارتقاي ميزان علاقمندي مشتريان به بانك

بررسي ميزان تاثير گذاري شعار بانك بر افزايش ديد مثبت عمومي

بررسي ميزان رضايت‌مندي مشترياني كه از روش هاي پرداخت بين المللي استفاده ميكنند

روش هاي طراحي و پياده سازي يك سيستم جامع امنيتي

بررسي راهكارهاي ارتقااثربخشي عقودوسايرابزارهاي مالي برمبناي بانكداري اسلامي (بررسي تطبيقي با مقررات بانكداري اسلامي)

بررسي ميزان انعطاف پذيري قانون مناقصات در مواجهه با تورم و نوسانات نرخ ارزو..

راهكارهايي براي صدور و مطالبه ضمانت نامه هاي بانكي و نقش آن در زمان تحريم

چگونگي رفع اختلاف حادث شده بين بانك و طرف هاي ايراني وخارجي در زمان تحريم

شناخت انواع جرايم اينترنتي مربوط به شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن

مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بانك‌ها والزامات بانك هاي مركزي كشورها براي ارائه خدمات بانكي

بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي حاصل از تحريم‌ها بر فعاليت‌هاي بين‌المللي بانك‌هاي ايراني

بررسي تطبيقي نقش استفاده از شبكه هاي اجتماعي در حوزه فعاليت روابط عمومي بانك

ارائه شيوه‌هاي تبليغات نوين و اثرات آن در معرفي محصولات جديد بانك

بررسي كيفيت نيروي انساني در فعاليت هاي سازماني و تاثير آن بر ساختار سازماني

بررسي نقش برنامه ريزي راهبردي منابع انساني بر توسعه بهينه منابع انساني بانك ملي

بررسي نقش برنامه ريزي راهبردي منابع انساني بر بهبودكيفيت خدمات بانك ملي

بررسي نقش برنامه ريزي راهبردي منابع انساني بر بهبود بهره وري كاركنان بانك ملي

بررسي نقش هوش هيجاني بر بهره وري نيروي انساني

بررسي تطبيقي راهبردهاي سرمايه انساني در بانكهاي خصوصي و بانك ملي

بررسي نقش آزمون هاي روان شناختي شغلي براي انتصاب مشاغل كليدي

مطالعه سيستم رسيدگي به شكايات و درخواستهاي مشتريان

بررسي نقش بهداشت رواني كاركنان بر ارتقا سازمان

بررسي و تعيين عوامل موثر بر كارايي شعب

بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان بانك

چگونگي شناسايي استعدادهاي مديريتي و تشكيل بانك اطلاعاتي

بررسي تاثير جابه جايي كاركنان در سطوح مختلف بر عملكرد شعب

بررسي تاثير جابه جايي كاركنان در سطوح مختلف بر رضايت مندي مشتريان

بررسي تاثير جابه جايي كاركنان بر رضايت‌مندي شغلي

بررسي نظام كنترل هاي داخلي در بانك

بررسي ضرورت بازاريابي رابطه مند در بانك

بررسي رابطه توانمندسازي مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي

بررسي تاثير پاداش‌ها بر رضايت كاركنان

بررسي اثرات اجراي طرح‌هاي زودبازده با تأكيد بر وضعيت اقتصادي ايران

راهكارهاي مبارزه با پولشويي از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري

بررسي شيوه‌هاي پياده‌سازي Core Bankingمبتني‌بر بانكداري اسلامي با Core Bankingتجاري متداول در جهان و چگونگي لحاظ اصول بانكداري اسلامي در مدل Core Bankingتجاري

مطالعه و بررسي نقش و ضرورت برنامه‌ريزي تداون كسب و كار (BCP)، در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات لجستيك و سيستم‌هاي بحراني بانك ملي ايران

بررسي تأثيرگذار الكترونيكي در نظام بانكي كشورو چالش‌هاي پيش‌روي توسعه آن

بررسي نحوه توسعه فراگير پرداخت‌هاي خرد بصورت offlineدرتمام بانك‌هاي كشور و علت ناكامي بانك‌ها در معرفي جامع “كيف پول الكترونيكي” *ساير موضوعات مرتبط با فعاليت بانك با تأييد شوراي پژوهشي بانك ملي ايران قابل انجام است.

 ________________________________________

شماره تماس گروه پژوهشي :02188802414 ( اداره كل مطالعات - برنامه ريزي و مديريت ريسك )

 


منبع:

درجه 0/5 (0%) (0 رای)

بدون برچسب
لینک های اشتراکی
ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .