ورود  عضویت
چهارشنبه، 27 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


فراخوان طرحهای پژوهشی,چهارشنبه، 18 دي، 1392 1601admin

 كميته پژوهش و  نوآوري اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان فارس به منظور تعميق فعاليت ها و پژوهش محور كردن تصميم گيري ها و در راستاي اجراي ضوابط اجرايي حمايت از طرح هاي پژوهشي مطابق با اولويت هاي پژوهشي مشروحه ذيل، از تمامي پژوهشگران، محققين ،دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها جهت اجراي اولويت هاي پژوهشي اين اداره كل دعوت به همكاري ميكند.


 

  

اولويت هاي پيشنهادي:

1. بررسي تار يخي كاركردهاي كتابخانه هاي عمومي در ايران و ساير كشورها
2. بررسي تصوير كتابداران و كتابخانه‌ها ي عمومي در فرهنگ عامه
3. فلسفه نظام‌هاي رده‌بندي منابع دانش در كتابخانه‌ها
4. نقش كتابخانه هاي عمومي در توسعه فرهنگ مطالعه و كتابخواني با هدف جذب فراگير مخاطب
5. خلاقيت و نوآوري در كتابخانه هاي عمومي كشور
6. فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي عمومي
7. آينده‌پژوهي كتابخانه هاي عمومي
8. اثر مطالعه بر ناهنجاري هاي اجتماعي
9. ظرفيت هاي كتابخانه هاي عمومي در سياست گذار ي فرهنگي
10. بررسي منزلت كتابداران در ايران و ساير كشورها و راهكارهاي ارتقاي آن
11. كتابخانه هاي عمومي و دسترس پذير ي شهري و روستائي
12. بررسي وضعيت فرسايش شغلي كتابداران در كتابخانه هاي عمومي كشور
13. خدمات جنبي در كتابخانه هاي عمومي
14. ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان كتابخانه‌هاي عمومي
15. ارز ياب ي عملكرد كتابداران كتابخانه ها ي عمومي استان فارس با استفاده از روشها و شاخصهاي مختلف
16. بررسي نيازمندي هاي آموزش ضمن خدمت و بدو استخدام كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان فارس
17. طراحي نظام ارزيابي عملكرد كتابخانه هاي عمومي كشور
18. بررسي نيازها ي اطلاعاتي مخاطبين كتاب نخوان
19. بررسي تطبيق ي عملكرد و كارايي كتابداران متخصص و كتابداران غيرمتخصص
20. خدمات مشاوره خوانندگان در كتابخانه هاي عمومي
21.  ديجيتال سازي منابع، فرآ يندها و خدمات در كتابخانه هاي عمومي
22. مجموعه سازي، سازمانده ي و حفاظت كتابهاي الكترونيكي در كتابخانه هاي عمومي
23. طراحي الگوي قيمت گذار ي كتاب الكترونيكي براي كتابخانه هاي عمومي
24. بررسي پديده بيگانگي سازماني در كتابخانه هاي عمومي كشور
25. بررسي ترك كار كاركنان كتابخانه هاي عمومي كشور
26. عدالت سازماني و رفتار شهروند ي سازماني كاركنان كتابخانه هاي عمومي كشور
27. آموزش مراجعه كنندگان، مشاوره اطلاعات ي و سواد اطلاعاتي در كتابخانه ها ي عمومي
28. اثر بخشي و كارآمدي مجموعه كتابخانه‌هاي عمومي
29. فعاليتها و خدمات جنبي در كتابخانه هاي عمومي ايران و ساير كشورها
30. خدمات كتابخانه هاي عمومي براي گروههاي خاص(نابينايان، معلولان و ...)
31. خدمات كتابخانه هاي عمومي براي نوسوادان، كودكان و نوجوانان
32. طراحي سيستم جامع منابع انساني شامل گزينش و استخدام، توانمندسازي و آموزش، جبران خدمت، رضايت شغلي و... كاركنان كتابخانه‌هاي عمومي
33. معماري و فضاي كالبدي كتابخانه‌هاي عمومي
34. بهره‌وري و كاهش هزينه و اتلاف منابع در كتابخانه‌هاي عمومي كشور
35. ارزيابي نرم افزار پيام مشرق و كارآمدي آن در پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي كاربران
36. شبكه هاي اجتماعي و كتابخانه هاي عمومي
37. نقش كتابخانه هاي عمومي در حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني
38. ارزيابي وضعيت ارگونوميكي كتابخانه‌هاي عمومي كشور
39. بررسي هاي قوم شناختي علايق اطلاعاتي كاربران
40. سنجش علايق والدين درباره كتب موردنياز براي كودكان
41. صلاحيت هاي علمي و مهارتي كتابدار كتابخانه عمومي
42. خدمات كتابخانه هاي عمومي براي نوسوادان، كودكان و نوجوانان
43. مشاركت‌هاي مدني در توسعه كتابخانه‌هاي عمومي(وقف، خيرين و ...)
44. سرانه مطالعه استان فارس و عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر آن
45.  بررسي راهكارهاي علمي و عملي براي تحقق بندهاي سند نهضت نهضت مطالعه مفيد در استان
فرآيند تأمين منابع و شيوه سنجش رضايت كاربران از مجموعه و كارآمدي مجموعه
46. ارتباط ميان ساختاري كتابخانه‌هاي عمومي با گروه‌ها و سازمان‌هاي ذينفع (مساجد ، مدارس، دانشگاه‌ها و ......)
47. مشاركت‌هاي مدني در توسعه كتابخانه‌هاي عمومي(وقف، خيرين و ...)
48. استانداردهاي كتابخانه هاي عمومي
49. تدوين نظام همكاري و تبادل بين كتابخانه‌اي و بهينه‌سازي منابع اطلاعاتي در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني
50. مهندسي مجدد فرآيندها، رويه‌ها و سيستم‌هاي تهيه و توزيع كتاب و ارايه خدمات در كتابخانه‌هاي عمومي مبتني بر تحقق سند چشم‌انداز نهاد
51. طراحي مدلهاي تصميم گيري و تصميم سازي براي كتابخانه هاي عمومي
52. بررسي نيازهاي اطلاعاتي مخاطبين كتاب خوان و كتاب نخوان استان فارس
53. ، بررسي قوم شناختي علايق اطلاعاتي كاربران كتابخانه هاي عمومي استان فارس
54. ، بررسي راهكارهاي توسعه كمي و كيفي ضريب نفوذ كتابخانه هاي عمومي استان فارس در بين مخاطبين بالقوه،
55.  بررسي راهكارهاي علمي و عملي براي تحقق بندهاي سند نهضت نهضت مطالعه مفيد در استان فارس
56. وي افزود: از ديگر اولويتها بررسي وضعيت فرهنگ كتاب و كتابخواني در ادارات دولتي استان فارس در راستاي تحقق اهداف نهضت مطالعه مفيد،
57.  بررسي جايگاه كتاب به عنوان محصول فرهنگي در سبد فرهنگي خانوارهاي فارس
58. ، بررسي راهكارهاي ايجاد و توسعه برنامه قصه گويي براي كودكان و نوجوانان،
59.  بررسي و تعيين موانع گسترش كمي و كيفي خدمات كتابخانه هاي عمومي استان فارس در بعد فرهنگي و كتابخواني،
60.  بررسي راهكارهاي توسعه كمي و كيفي خدمات با به اشتراك گذاري منابع و خدمات با سازمانها مي باشد.
61. : بررسي سير مطالعاتي اعضاي كتابخانه هاي استان فارس با تحليل سوابق مطالعاتي آنها،
62.  بررسي و تدوين راهكارهاي عملي براي بهره گيري از توانمندي هاي بالقوه اعضاي كتابخانه ها براي پيشبرد اهداف كتابخانه هاي عمومي استان فارس
63. ، بررسي عوامل موثر بر تعيين سير مطالعاتي كاربران بالفعل و بالقوه،
64.  بررسي عوامل موثر بر عدم حضور اعضاي بالقوه غير دانش آموز به كتابخانه هاي عمومي استان
65.  آينده نگاري خدمات كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان به منظور برنامه ريزي بلند مدت و آمادگي سازمان براي توسعه بلند مدت ،
66.  بررسي و و تعيين جايگاه كتابخانه هاي عمومي استان فارس در فرهنگ عمومي شهري.
 


منبع:

درجه 0/5 (0%) (0 رای)

بدون برچسب
لینک های اشتراکی
ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .