ورود  عضویت
چهارشنبه، 27 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


مصوبات شورای فناوری,پنج شنبه، 1 اسفند، 1392 410admin

این آیین نامه به منظور حمایت از تحقیقات کاربردی و ساخت دستگاه ها و وسایل مورد نیاز آموزشی و یا پژوهشی دانشگاه تنظیم گردیده است که تأمین هزینه های طرح های مصوب در قالب آن به عهده دانشگاه کاشان می باشدمقدمه:این آیین نامه به منظور حمایت از تحقیقات کاربردی و ساخت دستگاه ها و وسایل مورد نیاز آموزشی و یا پژوهشی دانشگاه تنظیم گردیده است که تأمین هزینه های طرح های مصوب در قالب آن به عهده دانشگاه کاشان می باشد


تعاریف:
الف) شورا: منظور شورای فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان است که دبیر آن مدیر فناوری و ارتباطات علمی می باشد
ب) واحد:  دانشكده، پژوهشكده، گروه آموزشی و مرکز پژوهشی مصوب دانشگاه است.
1. طرح تحقیقاتی کاربردی و ساخت به پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و  امضای رئیس واحد پیشنهاد دهنده بوسیله معاون پژوهش و فناوری واحد به مدیریت فناوری و ارتباطات علمی ارسال می شود تا در  شورای فناوری و ارتباطات علمی مطرح و بررسی گردد.
تبصره 1:در صورتیکه سفارش طرح از سوی هیئت رئیسه یا شورا باشد مجری و همکاران طرح ها به تشخیص شورا مستقیماً انتخاب می شود یا پس از فراخوان عمومی  از بین متقاضیان اعضاء هیأت علمی دانشگاه کاشان با نظر شورای فناوری انتخاب می شوند. در اینصورت مجری موظف به تکمیل فرم طرح تحقیقات کاربردی و ساخت و اخذ امضای رئیس واحد خود می باشد و بوسیله معاون پژوهشی واحد خود به مدیریت فناوری و ارتباطات علمی ارسال میگردد.

2. در صورت نیاز ،مجری به دعوت مدیریت فناوری و ارتباطات علمی در شورا شرکت و از توانایی انجام پروژه دفاع نماید.

3. برای هر طرح مصوب در شورای فناوری و ارتباطات علمی حداکثر  دو ناظر برای  امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح و نظارت بر حسن انجام طرح انتخاب می شود.

4. سقف بودجه هر طرح 200/000/000 ریال و هزینه پرسنلی آن تا سقف 30% کل مبلغ تعیین می گردد موارد خاص نیز باید در شورا به تصویب برسد. در صورت همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این گونه طرح ها هزینه پرسنلی آن تا سقف 40% افزایش می یابد که 10% آن به دانشجویان تحصیلات تکمیلی تعلق می گیرد.
تبصره 2: تعیین هزینه پرسنلی طرحهای کاربردی و علوم انسانی و غیر ساخت بر اساس مصوبه شورا خواهد بود

5. پس از تأیید طرح در شورا، قرارداد با مجری منعقد شده و مجری می تواند تا 50 % هزینه غیر پرسنلی طرح را به عنوان پیش پرداخت جهت خرید تجهیزات درخواست نماید

6. پرداخت هر گونه هزینه طرح غیر از پیش پرداخت پس از تأیید ناظرین (در صورت وجود داشتن) و تأیید شورا امکان پذیر است

7. برای ارائه گزارش طرح در شورا توسط مجری جهت اخذ تأییدیه خاتمه طرح باید موارد ذیل انجام شده باشد:

الف: ارائه طرح ساخت در یک نمایشگاه مورد تأیید شورا به همرا کاتالوگ و دستور کار پرینت شده و ارائه طرح های غیر ساخت در یک سمینار مورد تأیید شورا

ب:قراردادن خلاصه طرح در سوابق کارهای پژوهشی مجری و همکاران در صفحه شخصی آنها در وب سایت دانشگاه

ج:اخذ تأییدیه از رئیس واحد یا سفارش دهنده و ناظرین طرح مبنی بر حسن انجام کار

تبصره 3: در صورتیکه طرح ساخت باشند پس از انجام موارد بالا خاتمه موقت طرح اعلام شده و 30% هزینه پرسنلی و سایر هزینه های طرح قابل پرداخت است.

8. یک سال پس از خاتمه موقت واحد سفارش دهنده و ناظران، طرح را از نظر عملکرد مناسب و کارآیی مورد ارزیابی قرار داده و پس از تأیید مجدد و  ارائه توسط مجری در شورای فناوری و ارتباطات علمی خاتمه کامل طرح اعلام می گردد و امتیازات آن و هزینه پرسنلی بر اساس مصوبه شورا تسویه خواهد شد.

9. سقف امتیاز هر طرح 10 امتیاز می باشد که برای پژوهانه و ترفیع به ازای هر 10/000/000 ریال 5/. امتیاز و برای ارتقاء مطابق آئین نامه های مربوط امتیاز دهی می شود

تبصره4: این طرحها بایستی گزارش نهایی داشته باشند و در صورت محرمانه بودن اطلاعات آن، طرح ها در محل خاصی نگهداری و با تأیید ریاست دانشگاه برای تعیین امتیازات ارتقاء به کمیته مربوطه انتقال و  مجدداً  بایگانی خواهد شد. مدت زمان محرمانه بودن این طرحها با نظر سفارش دهنده طرح و شورا تعیین و پس از مدت زمان فوق روال عادی طرحهای تحقیقاتی به  لحاظ کاری خواهند داشت.

10. مالکیت معنوی طرحها متعلق به دانشگاه است اما با تصویب شورا و مجوز کتبی معاونت پژوهش و فناوری حداکثر تا 49 درصد در صورت درخواست مجری به وی و همکاران ایشان تعلق می گیرد

11. حق الزحمه ناظران و داوران طرح مبلغ 500,000 ريال می باشد که بعد از تکمیل فرم های ارزیابی و اعلام خاتمه موقت طرح از محل پژوهانه مجری، قابل پرداخت می باشد.

12. این آیین نامه در 12 بند و 4 تبصره در تاریخ  31/04/1392  در شورا تصویب گردید. و به صورت آزمایشی برای مدت دو سال قابل اجرا می باشد.

 


منبع:

درجه 0/5 (0%) (0 رای)

بدون برچسب
لینک های اشتراکی
ارسال به بلینک لیست ارسال به خوشمزه ارسال به ديگ ارسال به فرل ارسال به ردديت ارسال به تکنوراتي ارسال به یاهو مای وب ارسال به 100 درجه کلوب ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال به مهندس ارسال به استامبل ارسال به نتوز ارسال به فرندفید ارسال به تویتر ارسال به فیس بوک ارسال به سیمپی ارسال به Windows Live اشتراک گذاری در گوگل ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر برای دوستان ارسال به سرویسهای دیگر

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .