ورود  عضویت
چهارشنبه، 7 فروردين، 1398


بخشهای ویژه
.


آیین نامه طرح تحقیقاتی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه( به سفارش د

این آیین نامه به منظور حمایت از تحقیقات کاربردی و ساخت دستگاه ها و وسایل مورد نیاز آموزشی و یا پژوهشی دانشگاه تنظیم گردیده است که تأمین هزینه های طرح های مصوب در قالب آن به عهده دانشگاه کاشان می باشد
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مطابق مصوبات شورای فناوری و ارتباطات علمی دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که به امر پژوهش های کاربردی و صنعتی انجام دهند، در صورت تأیید شورای فناوری و ارتباطات علمی، دفاع از پروژه و تأیید کارفرما ( صنعت مورد نظر )، مبلغ 3,000,000 ریال به دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلغ 6,000,000 ریال به دانشجویان دکتری به عنوان پاداش تعلق می گیرد...
فرم جدید طرحهای تحقیقاتی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی دانشگاه کاشان

فرم طرحهای تحقیقاتی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی دانشگاه کاشان...
ابلاغ آیین نامه های جدید شورای فناوری در خصوص طرح های کاربردی و خارج از دانشگاه

ابلاغ آیین نامه های جدید شورای فناوری در خصوص طرح های کاربردی و خارج از دانشگاه .....

 

 

 
ابلاغ آیین نامه های جدید شورای پژوهشی

آیین نامه طرح تحقیقاتی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه( به سفارش دانشگاه، صنعت و یا مراکز دولتی)

: این آیین نامه به منظور ارتقا تحقیقات کاربردی و ساخت دستگاه ها و وسایل تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه در سال  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنظیم گردیده است. منظور از حمایت مالی و معنوی دانشگاه به آن دسته طرح ها گفته می شود که هزینه های پرسنلی، خرید دستگاه و وسایل آن به عهده دانشگاه می باشد و مالکیت مادی و معنوی این طرح ها مربوط به دانشگاه کاشان است....

معرفی مرکز


مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در سال 1390 بنیان نهاده شد. این مرکز تازه بنیان که از ادغام چند مرکز پیشین بوجود آمد رسالت ایجاد ارتباط با مراکز علمی و صنعتی از یک سو و دانشگاه از سوی دیگر را برعده دارد.

 

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: