ورود  عضویت
جمعه، 1 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


رفع نياز دانشي سازمان هاي دفاعي در قالب رساله هاي دكترا

درخواست معرفي اساتيد در خصوص رفع نياز دانشي سازمان هاي دفاعي در قالب رساله هاي دكترا...
دعوت جهت همکاری در حوزه دفاعی کشور

در صورت توان و تمایل جهت همکاری در حوزه دفاع آمادگی خود را اعلام فرمایید..............

 

 

معرفی مرکز


مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در سال 1390 بنیان نهاده شد. این مرکز تازه بنیان که از ادغام چند مرکز پیشین بوجود آمد رسالت ایجاد ارتباط با مراکز علمی و صنعتی از یک سو و دانشگاه از سوی دیگر را برعده دارد.

 

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: