ابلاغ آیین نامه های جدید شورای فناوری در خصوص طرح های کاربردی و خارج از دانشگاه
تاریخ : سه شنبه، 16 خرداد، 1391
موضوع : مصوبات شورای فناوری,


ابلاغ آیین نامه های جدید شورای فناوری در خصوص طرح های کاربردی و خارج از دانشگاه .....

 

 

  

1- اعضای محترم هیأت علمی که طرح های کاربردی و خارج از دانشگاه را در دو سطح منطقه ای و ملی به منظور انجام به دانشگاه بیاورند، در صورتی که:

الف: در طرح های منطقه ای که مبلغ طرح تا 100,000,000 ریال باشد، 7 امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد.( طرح های کمتر از مبلغ مذکور متناسب با آن امتیاز خواهند گرفت).

ب: در طرح های ملی که مبلغ طرح تا 200,000,000ریال به بالا باشد، 14 امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد.( طرح های کمتر از مبلغ مذکور متناسب با آن امتیاز خواهند گرفت).

2-  در صورتی که هر کدام از اعضای محترم هیأت علمی یک طرح خارج از دانشگاه و بیرونی به مبلغ 10,000,000 ریال به دانشگاه بیاورند، پژوهانه آنها دو برابر خواهد شد.

3- حضور اساتید محترم در صنعت یک روز در هفته به عنوان موظفی در طول یک نیمسال بلامانع می باشد. برای شش ماه دوم در صورتی که یک قرارداد پژوهشی 200,000,000 ریالی با آن صنعت داشته باشد امکان پذیر می باشد. از شش ماه سوم به بعد به ازای هر شش ماه یک طرح پژوهشی300,000,000 ریالی برای دانشگاه داشته باشد.

تبصره1: لازم به ذکر است که صنعت مورد بازدید باید مورد تأیید شورای فناوری و ارتباطات علمی باشد.

تبصره2: قرارداد پژوهشی فوق الذکر بین دانشگاه و صنعت مورد نظر انعقاد می گردد.

4- در خصوص ترغیب و تشویق دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی به امر پژوهش های کاربردی، آن دسته از دانشجویانی که پروژه صنعتی انجام دهند، در صورت تأیید شورای فناوری و ارتباطات علمی، دفاع از پروژه و تأیید کارفرما( صنعت مورد نظر )، مبلغ 3,000,000 ریال به دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلغ 6,000,000 ریال به دانشجویان دکتری به عنوان پاداش تعلق می گیرد.

5- اعضای محترم هیأت علمی که پروژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با صنعت تعریف کنند، پس از تأیید توسط شورای فناوری و ارتباطات علمی، دفاع از پروژه توسط دانشجو و تأیید واحد صنعتی، 3 امتیاز پژوهانه در قبال دانشجویان کارشناسی ارشد و 6 امتیاز پژوهانه در قبال دانشجویان دکتری دریافت می نمایند.

تبصره3: امتیاز فوق فقط برای اساتید راهنما در نظر گرفته می شود.

6- حضور اعضای محترم هیأت علمی در تیم کاری تحقیقاتی گروه آموزشی مربوطه در صورت انجام کار مفید و مداوم، با ارائه گزارش به شورای فناوری و ارتباطات علمی و تأیید توسط شورا، به ازای هر یکسال از 5/. امتیاز تا 5 امتیاز به هر یک از اعضای گروه تعلق می گیرد.

7- اعضای محترم هیأت علمی که در ایجاد آزمایشگاه مرجع در دانشگاه فعالیت داشته، آزمایشگاه راه اندازی نموده و به مدت یک سال در آن آنالیزهای مورد نظر را انجام دهند، 10 امتیاز پژوهشی به آنها تعلق می گیرد.

تبصره 4: کلیه مصوبات فوق از تاریخ 1390/07/01 قابل اجرا می باشد.

 

مصوبات جدید شورا

1- مقرر شد برای پژوهانه سال 93-92 در صورتی که اعضای هیئت علمی قرارداد با حداقل مبلغ سی میلیون ریال داشته و تا 1392/06/31 خاتمه آن در شورای فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه بتصویب برسد، پژوهانه این افراد دو برابر گردد.

2- مقرر شد در صورتی که مجریان قراردادهای خارج از دانشگاه که بیش از پنجاه درصد مبلغ قرارداد دستگاههای غیر مصرفی باشد و در اختیار دانشگاه قرار گیرد با تأیید شورای فناوری ارتباطات علمی از پرداخت هزینه بالاسری معاف گردند.

3- مقرر شد جهت انجام بهتر پروژه ها و افزایش روحیه کار گروهی برای قراردادهایی با مبلغ بالاتر از یکصد میلیون ریال که دارای همکار عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان باشد امتیاز تعلق گرفته به طرح 1/5 برابر گردد. (نحوه محاسبه امتیازات مطابق قوانین حوزه معاونت پژوهشی و سپس امتیاز 1/5 برابر گردد)

4- اساتیدی که پروژه های پژوهشی پژوهشکده دانشجویی را راهنمایی می کنند با تایید شورای پژوهشکده دانشجویی تا 3 امتیاز پژوهشی می توانند کسب نمایند.منبع این مقاله : مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان
http://127.0.0.1/sanat

آدرس این مطلب :

http://127.0.0.1/sanat/modules.php?name=News&file=article&sid=15&title=ابلاغ-آیین-نامه-های-جدید-شورای-فناوری-در-خصوص-طرح-های-کاربردی-و-خارج-از-دانشگاه