اولويت هاي پژوهشي واحد مهندسي سازمان توسعه برق ايران
تاریخ : چهارشنبه، 18 دي، 1392
موضوع : اولویت های پژوهشی کشور,فراخوان طرحهای پژوهشی,


واحد مهندسي سازمان توسعه برق ايران براي انجام پروژه‌هاي طرح مطالعات و تحقيقات خود در زمينه بررسي و مطالعه مربوط به نوع، نحوه ساخت، بهينه سازي، افزايش ظرفيت و هرگونه فعاليت مطالعاتي براي افزايش قابليت اطمينان و عملكرد انواع نيروگاهها وخطوط انتقال و پستها از كليه پژوهشگاهها، دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي و تحقيقاتي و همچنين متخصصين داراي سوابق مناسب و مرتبط علاقمند جهت انجام فعاليت در زمينه‌هاي ذيل دعوت به عمل مي‌آيد تا پيشنهادات خود را به واحد معاونت مهندسي سازمان توسعه برق واقع در ميدان ولي عصر- كوچه شهيد شهامتي- پلاك 28 جهت بررسي ارسال كنند.
 طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي سازمان توسعه برق شامل موارد زير است:


1. افزايش راندمان برج خنك كننده اصلي و كمكي(خشك) و كاهش مصرف آب آن


2. نحوه كاهش درجه حرارت سوپرهيتر و كاهش اسپري آب و افزايش درجه حرارت رهيت در بويلر نيروگاه


3. ارائه راه‌كارهاي اجرائي كاهش مصرف برق در نيروگاهها و خطوط پستهاي كشور


4. بازنگري و مطالعه تجهيزات پستهاي فشار قوي و توزيع(انواع ترانسها و راكتورها و بهينه سازي فني اقتصادي آنها، كاهش ابعاد محل احداث پستها و ديگر موارد مرتبط)


5. مطالعه عملكرد cpp سيكل تركيبي يزد و كازرون با ارائه روشهاي حل مشكل


6. مطالعه چگونگي افزايش راندمان و كاهش مصرف سوخت نيروگاهها


7. مطالعه و بررسي و مقايسه انو.اع مخازن ذخيره سوخت بتني- فلزي رو و زيرزميني و انواع فوندانسيون و روش اجراء و مصالح مصرفي و روشهاي


8. مطالعه و بررسي انواع انرژي‌هاي تجديدپذير و بررسي پيشرفت آنها و چگونگي امكان استفاده در كشور و محلها و شرايط مناسب جهت احداث آنها


9. مطالعه و بررسي مشخصات فني انواع ايستگاه هاي تقليل فشار گاز و توربين هاي انبساطي با توجه به دبي و فشار مورد نياز و كاهش ابعاد زمين و بهينه نمودن سيستم


10. مطالعه و بررسي انواع سيستمهاي آب شيرين كن از نظر فني، هزينه و برگشت آب به منبع اصلي آب شور و امكان جايگزيني با سيستم‌هاي خنك كن


11. مطالعه مصرف سوخت سنگين و گاز ترش در واحدهاي V94.2


12. مطالعه نحوه و چگونگي فيلتراسيون هواي ورودي واحدها باتوجه به شرايط محيطي ساختگاه و انتخاب نوع بهينه فيلتر


13. بررسي نحوه اعمال سيستمهاي FACT بر روي قدرت انتقالي خطوط انتقال


14. مطالعات تحكيم بستر در زمينهاي سست و باتلاقي


15. مطالعه واحدهاي با سوخت متان ناشي از زباله

 

16. انتخاب بهينه احداث نيروگاههاي حرارتي دركشور

 

17. مطالعه مكان يابي، توپوگرافي، ژنوتكنيك، بادسنجي، مكانيسم توسعه پاك(CDM) انواع نيروگاههاي بادي

 

18. تدوين مشخصات فني بروزشده نيروگاههاي حرارتي

 

19. مطالعه وبررسي مشخصات فني انواع ايستگاههاي تقليل فشارگاز و توربين هاي انبساطي باتوجه به دبي و فشار موردنياز وكاهش ابعادزمين و بهينه نمودن سيستم

 

20. بررسي مشخصات فني طرح نيام درنيروگاههاي اجراشده

 

21.  مطالعه و خدمات مهندسي نيروگاه استهبان وسايركارهاي لازمه

 

22. مطالعه مسائل اقتصادي، زيست محيطي، فني، اجتماعي وپدافندغيرعاملمنبع این مقاله : مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان
http://127.0.0.1/sanat

آدرس این مطلب :

http://127.0.0.1/sanat/modules.php?name=News&file=article&sid=56&title=اولويت-هاي-پژوهشي-واحد-مهندسي-سازمان-توسعه-برق-ايران