ورود  عضویت
جمعه، 1 تير، 1397

آزمایشگاهها

 

مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان سیستم درخواست دانشجویان برای انجام آزمایش از آزمایشگاه مرکزی را به صورت اتوماسیونی اجرا نموده است. این سیستم جهت رفاه حال دانشجویان و اساتید طراحی شده و هدف اصلی آن تسریع در کار دانشجویان و اساتید گرامی می باشد.برای مشاهده ی صفحه اصلی تارنمای مرکز به آدرس http://tsc.kashanu.ac.ir  مراجعه فرمایید.

فرایند درخواست یک آزمایش

1)     درخواست آزمایش مورد نظر توسط دانشجو

2)      تایید استاد راهنما

3)     تایید رئیس آزمایشگاه مرکزی

4)     دریافت درخواست دانشجو توسط متصدیان آزمایشگاه ها و اعلام زمان مراجعه دانشجو برای تحویل نمونه مورد آزمایش

5)     انجام آزمایش مورد نظر توسط متصدیان آزمایشگاه ها و اعلام نتیجه به دانشجو

 

 

ثبت نام در سایت برای دانشجویان

 

ورود برای اساتید 

 

hits7920بازدید