ورود  عضویت
جمعه، 1 تير، 1397

توانمندیهای محققان دانشگاه کاشان

مدیریت فن آوری و ارتباطات علمی جهت ایفای هر چه بهتر نقش خود در توسعه فن آوری و ارتباط علمی با مراکز صنعتی و تحقیقاتی و نیاز به محوری نمودن تحقیقات اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از اساتید محترم نموده است .

بدین منظور خواهشمند است فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید و به ادرس زیر ارسال نمایید.

libinfo@kashanu.ac.ir                                                                                           

 

برای دریافت فرم کلیک کنید.

hits3162بازدید