ورود  عضویت
جمعه، 1 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


جستجو در طرحهای پژوهشی در دست اقدام

طرحهای پژوهشی در دست اقدام
  
   
جستجو در : مطالب و مقالات نظرات و پیشنهادات کاربران


جستجو پیشرفته در


معرفی مرکز


مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در سال 1390 بنیان نهاده شد. این مرکز تازه بنیان که از ادغام چند مرکز پیشین بوجود آمد رسالت ایجاد ارتباط با مراکز علمی و صنعتی از یک سو و دانشگاه از سوی دیگر را برعده دارد.

 

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: