ورود  عضویت
چهارشنبه، 27 تير، 1397


بخشهای ویژه
.


جستجو در اولویت های پژوهشی کشور

اولویت های پژوهشی کشور
  
   
جستجو در : مطالب و مقالات نظرات و پیشنهادات کاربران


جستجو پیشرفته در


معرفی مرکز


مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در سال 1390 بنیان نهاده شد. این مرکز تازه بنیان که از ادغام چند مرکز پیشین بوجود آمد رسالت ایجاد ارتباط با مراکز علمی و صنعتی از یک سو و دانشگاه از سوی دیگر را برعده دارد.

 

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: